Lichamelijke opvoeding en sport

Bewegingsopvoeding & sport

Lichaamsbeweging (sport en spel) zowel georganiseerd als niet georganiseerd, vinden we op onze school heel belangrijk.

  • In de kleuterklassen wordt veel aandacht besteed aan beweging, behendigheid, dans, ritme, ... 
  • In het kleuter en in de lagere school krijgt elke kleuter/leerling 2 lestijden bewegingsopvoeding.
  • De jaarlijkse sportdag is elk jaar een echte sporthoogdag.

Daarnaast neemt onze school deel aan menig sporttornooi. Er zijn de scholencross, het netbal- en minivoetbaltornooi, de meerkamp en de Vlaamse zwemweek. We willen onze kinderen immers niet enkel kennis bijbrengen, maar evenzeer fysisch en sociaal brede ontwikkelingskansen aanbieden.

Proeven van actieve vormen van vrijetijdsbesteding, gekruid met wat gezonde wedijver.

LO

Zwemmen in schoolverband

Kunnen zwemmen is een eindterm voor de basisschool.  Daarom organiseert de school het "zwemmen in schoolverband". Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het zwemmen in schoolverband gratis. Voor de anderen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor inkom zwembad en vervoer.

We starten dit jaar opnieuw vanaf de eerste weken van januari met het  schoolzwemmen. Tegen het einde van de zwemperiode zal elk kind de kans gekregen hebben om minstens tien keer en hoogstens 14 keer in schoolverband te zwemmen. Bij het schoolzwemmen spelen we in op de reeds opgebouwde zwemvaardigheid van de kinderen. Het doel is niet enkel te kunnen zwemmen, maar ook een goede zwemhouding aan te leren.

Zwemmen

Bijdrage voor het zwemmen in schoolverband

De voorziene kostprijs per zwembeurt is 1,25 euro voor de inkom in het zwembad.

Let wel: zwemmen is een verplichte discipline. We staan er dus op dat iedereen deelneemt aan het zwemmen. Enkel op doktersvoorschrift kan iemand van het zwemmen ontslagen worden.

Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek