Pastoraal

Onze school als geloofsgemeenschap

Als katholieke basisschool en als christelijke opvoeders kiezen wij voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit een uitgesproken evangelische geest.

In onze school willen wij onze kinderen een christelijke visie op God, mens en wereld aanreiken. Dat gebeurt langs expliciete verkondiging in levensechte lessen katholieke godsdienst. Christelijk begeleiden wordt dan een stukje schepping in onze handen krijgen, parels - uit Gods handen gevallen - met de nodige zorgen omringen en het beginnend geloof tot rijping brengen. Wij menen dat katholieke godsdienst maar echt wordt, in het leven van onze kinderen, als ze verankerd ligt in hartelijk samenleven en samenwerken in de klas, op school en thuis: aandacht geven aan alle kinderen, zeker aan de zwakste; samen bidden dat tot inzet voor anderen oproept, waarbij het vieren een eerste plaats krijgt. 

Onze eersteklassertjes bereiden wij vanuit de klas voor op hun Eerste Communie in samenwerking met de parochie. Onze leerlingen van het zesde leerjaar worden voorbereid op hun Vormsel door de catechisten van hun eigen parochie. De school speelt in op dit feestelijk - kerkelijk engagement. Een christelijke visie op God, mens en wereld vraagt uiteindelijk een inzet, een betrokkenheid. Onze kinderen zullen wij aansporen om zich in te zetten voor hun medemensen en voor een betere wereld. In ons samenzijn zal opvoeden tot bidden een belangrijke plaats krijgen: zwijgend, stamelend, dankend, zingend, vierend, met eigen of geijkte voorgezegde woorden... Dat is bidden dat in en bij het leven hoort. Zo wordt bidden iets waardevol, iets zo noodzakelijk als adem, als zuurstof.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?