Opvang

Regeling voor- en naschoolse opvang

's morgens

Vanaf 7u kunnen de kleuters en leerlingen van de lager school terecht in de voorschoolse opvang in de speelzaal.

 

 's middags

Leerlingen die over de middag naar huis gaan, zijn terug welkom op school vanaf 12u45.

 

's avonds

Op maandag is er gewoon toezicht tot 15u45, op dinsdag en donderdag tot 16u10 en op vrijdag tot 15u20. 
Daarna kunt u de kinderen afhalen in het avondtoezicht.
Ze worden opgevangen door het opvangpersoneel tot 18u15 (op vrijdag tot 18u). 
In de kleuteropvang staan ontspanning en spel centraal.
De opvang kost €1,40 per begonnen half uur. Wie zijn of haar kind afhaalt na 18u15, betaalt € 8 loonkost per begonnen kwartier. 

Studie en leesgroepje

Voor de leerlingen van de 2de en 3de klas is er na het gewone toezicht een half uur studie onder toezicht van een leerkracht.
Voor de leerlingen van de 4de tot 6de klas is er een uur studie.
In de studie ziet de leerkracht er 's avonds op toe dat de kinderen hun huistaak maken. 
Na de studie kunnen de kinderen, die nog niet naar huis kunnen, de opvang bij de kinderverzorgsters vervoegen tot 18u15.

Op dinsdag en donderdag is er voor de leerlingen uit het eerste leerjaar een apart leesgroepje in plaats van studie en dit van 16u10 tot 16u40.

Buitenschoolse opvang

In de Goudenpoortstraat is er op woensdagmiddag betalende opvang van 12u10 tot 13u. 

Op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties werken we ook samen met de buitenschoolse opvang.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?