Getuigenis van een ouder

Marleen Milleville getuigt over haar zoektocht naar de beste school.

Een zoektocht naar... de beste school

9 jaar geleden zocht ik voor onze zoon een lagere school . Mijn missie: de beste school zoeken ! Zoals alle ouders wou ook ik dat onze zoon naar een school kon gaan waar hij zich goed voelt en waar hij goed onderricht zou krijgen... lk was dus op zoek naar een warme school, een school waar je je thuis voelt, waar je graag naartoe gaat, waar je vriendjes voor het leven kunt vinden, waar je veel kunt leren en waar de juffen en meesters pedagogisch goed onderlegd zijn... een hele boterham dus.


Nu, na 9jaar, ben ik ervan overtuigd dat VBS Immaculata de beste keuze was. De school straalt warmte uit, de leerkrachten en directeur staan altijd klaar om je zorgen te aanhoren. Daarenboven vind ik dat onze zoon met een rugzak vol kennis de school zal verlaten. De school doet er ook alles aan om gebruik te maken van de meest recente didactische hulpmiddelen: de krijtborden hebben reeds in enkele klassen plaatsgemaakt voor digitale borden, een hoog technologisch bord . Verder zijn de leerkrachten stuk voor stuk zeer onderlegd, elk vanuit hun eigen stijl.


De school wordt ook ondersteund door een goed werkend oudercomité lk heb de eer mogen ervaren om hier 9 jaar deel van uit te maken lk kan u verzekeren dat het oudercomité een geoliede machine is die ieder schooljaar probeert om het beste van zichzelf te geven op allerlei kind- en gezinsvriendelijke activiteiten.


Verder is er op school ook veel aandacht voor kinderen die het wat moeilijker hebben zowel op cognitief als op emotioneel vlak. Kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning bijvoorbeeld omwille van het dyslectisch zijn, krijgen de nodige hulpmiddelen aangereikt. Maken de kinderen een moeilijke periode door, dan is er vast en zeker een juf of zorgcoördinator die een luisterend oor aanbiedt.


Wat ik ook steeds een meerwaarde heb gevonden binnen VBS Immaculata, is de multi-culturele samenstelling van de school. De school is de spiegel van de maatschapij en dat is waar onze kinderen later ook zullen in opgroeien. Kinderen van andere origine geven een stukje cultuur mee met de Vlaamse kinderen en omgekeerd en dat is van onschatbare waarde voor alle kinderen.

Wat mij betreft, een dikke plum voor het ganse team van VBS IMMACULATA, ik heb geen moment spijt gehad van de schoolkeuze en het is met veel vriendschap, genegenheid en tevredenheid dat we straks de schoolpoort achter ons zullen sluiten!

DANKUWEL 


Marleen Milleville