Lesuren en opvang

SCHOOLUREN IMMACULATA

voormiddag

 • belteken : 08.25 u.
 • lestijden : vanaf 08.30 u. tot 11.40 u.

namiddag

 • belteken : 13.05 u.
 • lestijden : vanaf 13.10 u. tot 15.55 u. 
  (op maandag tot 15.30 u.; op vrijdag tot 15.05 u.)
REGELING VOOR VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG

's morgens : toezicht in de speelzaal in de Goudenpoortstraat vanaf 7 uur
's middags : De kinderen die naar huis gaan om te eten zijn terug welkom op school vanaf 12u45.
's avonds :

 • Maandag: gewoon toezicht tot 15.45 u. Dinsdag en donderdag : gewoon toezicht tot 16.10 u. Vrijdag: gewoon toezicht tot 15.20 u.
 • Daarna kunt u de kleuters afhalen in het avondtoezicht. Ze worden opgevangen door het opvangpersoneel (tot 18.15 u.).
 • Voor de leerlingen van de 2de en 3de klas is er na het gewone toezicht een half uur studie onder toezicht van een leerkracht. Voor de leerlingen van de 4de tot 6de klas is er een uur studie. Na de studie kunnen de kinderen, die nog niet naar huis kunnen, de opvang bij de kinderverzorgsters vervoegen tot 18.15 u.
 • Op vrijdag: avondtoezicht onder toezicht van kinderverzorgster tot 18.00 u. 
 • Op maandag en donderdag is er voor  de leerlingen uit het eerste een apart leesgroepje in plaats van studie.  Op maandag is dit van 15.45u tot 16.15u, op donderdag van 16.10 u. tot 16.40 u.Voor individuele noden wordt een oplossing gezocht in samenspraak !!! In de studie ziet de leerkracht er 's avonds op toe dat de kinderen hun huistaak maken. In de kleuteropvang staan ontspanning en spel centraal.

Wie kiest voor een vaste trimesterregeling, vereffent telkens met de schoolrekening van de eerste maand van elk trimester. Wie niet elke avond op school blijft, kan dagelijks voor losse beurten inschrijven: 0,8 euro, 1 euro of 1,2 euro per beurt, naargelang de duur. Die komen dan maandelijks op de schoolrekening.

REGELING VOOR WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG

Enkel in de Goudenpoortstraat is er op woensdagmiddag nog toezicht tot 13.00 uur.

Leerlingen die op woensdagmiddag langer van opvang wensen te genieten, worden gebracht naar de opvang, georganiseerd door de vzw Buitenschoolse Opvang. Deze opvang gaat door in de lokalen van de vzw, gelegen in de Augustijnenstraat en/of de Oude Veurnestraat.
Voor de verplaatsing wordt door de school een bijdrage van 3 euro per gezin gevraagd.

Deze regeling is dezelfde voor alle vrije basisscholen van vzw CDI in Ieper.