Strapdag werd eveneens historisch voor de derdeklassers

Op Strapdag fietsten we met het derde leerjaar naar St-Jan. Daar bezochten we de unieke historische site achter de kerk. Archeologen zijn al een hele tijd bezig met opgravingen van een middeleeuwse Leprozerie (soort ziekenhuis voor mensen met lepra of melaatsheid). De leerlingen werden op sleeptouw genomen door archeologen Sofie en Thomas. Zij legden hun heel mooi uit wat we te zien kregen op de site. Zo zagen we de muren van een woning waar de melaatsen woonden, de plaatsen waar er haardvuren werden aangestoken en niet te vergeten ook het kerkhof. De leerlingen kregen ook uitleg over het beroep archeologie. Zo leerden ze dat de skeletten en heel wat andere artefacten met ongelooflijk veel geduld, kleine schopjes, mesjes en borstels worden opgegraven. De leerlingen waren erg onder de indruk van de grootte van deze leprozerie, alsook van de skeletten die ze te zien kregen. 

Graag bedank ik alle begeleiders die deze fietstocht mogelijk maakten: juf Annemie, juf Heidi, Firmin en Rita! Natuurlijk bedank ik ook van harte de leerlingen voor hun interesse en enthousiasme, de archeologen om ons zo goed wegwijs te maken in de geschiedenis van Ieper!