CLB - medewerkers

CLB-Ieper  :  Bukkersstraat 38, 8900 Ieper     057/21.60.48

De CLB-medewerkers voor onze school zijn dit schooljaar :

  • Greet Dewulf, paramedisch werker
  • Dr. Ann Lagae, arts
  • Els Turck, maatschappelijk werker
  • Roland Vanaudernaerde, psychopedagogisch consulent

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding. Zij kunnen ook bezwaar aantekenen tegen de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht. Voor meer inlichtingen hierover, contact opnemen met de directie.