Bewegingsopvoeding & sport

  • In de kleuterklassen wordt veel aandacht besteed aan beweging, behendigheid, dans, ritme,...
  • In de lagere school krijgt elke leerling 2 lestijden bewegingsopvoeding.
  • De jaarlijkse sportdag is elk jaar een echte sporthoogdag.

Daarnaast neemt onze school deel aan menig sporttornooi. Er zijn de scholencross, het netbal- en minivoetbaltornooi, de meerkamp en de Vlaamse zwemweek. We willen onze kinderen immers niet enkel kennis bijbrengen, maar evenzeer fysisch en sociaal brede ontwikkelingskansen aanbieden.

Proeven van actieve vormen van vrijetijdsbesteding, gekruid met wat gezonde wedijver, hoort daarbij. In Immaculata is het T-shirt groen en een broekje blauw.

ZWEMMEN IN SCHOOLVERBAND

Kunnen zwemmen is een eindterm voor de basisschool.  Daarom organiseert de school het "zwemmen in schoolverband". Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het zwemmen in schoolverband gratis. Voor de anderen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor inkom zwembad en vervoer.

Bijdrage voor het zwemmen in schoolverband

We starten dit jaar opnieuw vanaf de eerste weken van september met het  schoolzwemmen. Tegen einde zwemperiode zal elk kind de kans gekregen hebben om minstens tien keer en hoogstens 14 keer in schoolverband te zwemmen. Bij het schoolzwemmen spelen we in op de reeds opgebouwde zwemvaardigheid van de kinderen. Het doel is niet enkel te kunnen zwemmen, maar ook een goede zwemhouding aan te leren.

De voorziene kostprijs per zwembeurt is 1,5 euro voor het vervoer en 1 euro voor inkom in het zwembad. Wie een zwemabonnement heeft, laat dit per brief weten aan de sportleerkracht. In dat geval moet je niet betalen voor de inkom in het zwembad.

Let wel : zwemmen is een verplichte discipline. We staan er dus op dat iedereen deelneemt aan het zwemmen. Enkel op doktersvoorschrift kan iemand van het zwemmen ontslagen worden.